PRINCIPES VAN BREINLEREN

 

Onder andere de Amerikaanse wetenschapper John Medina schreef een zeer leesbaar boek over hersenen en leren. In Brainrules onderscheidt hij een dozijn principes, die hij bovendien toegankelijk maakt en (heel Amerikaans) presenteert in filmpjes. Het Nederlandse BCL Instituut formuleerde op basis van wetenschappelijke inzichten zes breinprincipes. Als leerspecialisten en leerstofontwikkelaars gebruiken we wetenschappelijke inzichten natuurlijk om het leerrendement van onze trainingen te vergroten.

1. Kracht van herhalen

De kracht van de herhaling is geen nieuw inzicht, maar werd wel bevestigd door wetenschappelijk hersenonderzoek. Bovendien weten we nu dat herhalen niet alleen zinvol is bij cognitieve taken, maar ook bij vaardigheden. Door een verkoopgesprek of telefonisch adviesgesprek vaak te oefenen, onthoud je ‘hoe het moet’ en maak je het je makkelijker eigen.

2. Emoties ondersteunen

Informatie die gekoppeld is aan een emotie, beklijft beter omdat er in de hersenen meer verbindingen worden gelegd. Bij leren uit een boek is emotie niet zo snel aan de orde, maar wel als je een filmpje ziet of er bijvoorbeeld een wedstrijdelement in het leren zit. Iedere docent die wel eens een (game-based) Kahoot-quiz gebruikt in de klas, kent die kracht. 

3. Gebruik zintuigen

Hoe zintuiglijker het leren, hoe beter het geleerde wordt opgeslagen in de hersenen. Een online training met beeld, geluid en oefeningen is een fantastisch hulpmiddel bij het leren, juist omdat het vele zintuigen prikkelt. 

4. Voortbouwen op bestaande kennis

Nieuwe kennis die in de hersenen verbonden kan worden aan bestaande kennis, valt in een zeer vruchtbaar leerbedje. Daarom sluiten we in onze trainingen nauw aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemer. 

5. Zelf doen en uitvogelen

Zelf uitvinden, verbanden leggen en betekenis geven aan wat je doet, draagt sterk bij aan het leren. Vandaar ons adagium Practice, Practice (Proof), met twee keer nadruk op oefenen. Dit wordt versterkt door onze zelfbeoordelingsfeature. Pas als de deelnemer zelf tevreden is met zijn opname, stuurt hij een oefening in voor feedback. 

6. Focus

Voorbeeldfilmpjes van een goed telefoongesprek of interview zorgen voor focus bij de deelnemer. Belangrijk, omdat hersenonderzoek heeft aangetoond dat het brein beter functioneert met een duidelijk doel voor ogen. Bovendien doen de spiegelneuronen hun werk; zien geeft het gevoel dat je het zelf doet. En tot slot draagt focus op de resultaten die je met een training wilt behalen ook bij aan het leereffect. Vandaar onze nadruk op Proof. 

 

  • Facebook - White Circle

© 2023 by Jade&Andy. Proudly created with Personal Trigger